Savarus Oy

Tietoa meistä

Opetuskeskuksemme perustettiin vuonna 2015. Nykyään se jatkuvasti kehittyy, tarjoten opetusta venäjän kielellä erikoislupien saamisessa Suomessa työskentelyä varten.

Kurssimme järjestetään säännöllisesti ja pidetään Helsingin opetuskeskuksessa. Tarvittaessa  voimme kouluttaa muissakin Suomen kaupungeissa.

Meidän asiakkaamme ovat venäjää puhuvat työntekijät, jotka työskentelevät Suomessa tai tulevat Suomeen töihin.

Me olemme yhteistyössä eri toimialojen Suomalaisten yritysten kanssa sekä muutaman Baltian maiden kanssa.

Tarkoituksenani on muuttaa työtuvalliisuuteen suhtautumista työpaikalla, tutustuttuáa opiskelijota suomalaiseen työkulttuuriin sekä lisätä heidän vastuuta työturvallisuuskysymyksissä. Se on erittäin tärkeää nyt monikulttuurioloissa.

Joskus on vaikeaa kommunikoida ammattikielellä suomeksi, vaikka suomen kielitaito on hallinnassa. Meidän kursseilamme me kommunikoimme vaikeuksitta, koska kielimuuri puuttuu.

Olemme iloisia etta saamme tutustua teihin, ja tervetuloa opetukseemme!

Tatiana Malkova

Tatiana Malkova

[email protected]

Tatiana Malkova, opetuskeskuksen perustaja ja johtaja. Virallisesti hyväksytty työturvallisuuskouluttaja ja tulityökouluttaja.