Tulityökortti

115€
+ alv 24%

Tulityökorttikoulutus on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) hyväksymä tutkinto, jolla varmistetaan tulityöntekijän sekä tulityöluvan myöntäjän riittävä tieto tulityöturvallisuudesta. Tulityökorttikoulutuksen tarkoituksena on parantaa työpaikan turvallisuutta, kun työntekijät ymmärtävät tulitöihin liittyvät riskit. Koulutuksen jälkeen työntekijät osaavat toteuttaa turvatoimet ennen työn aloittamista, tulityön aikana sekä sen jälkeen.

Koulutuksen päätteeksi osallistujat suorittavat tentin venäjän kielellä ja heille luovutetaan väliaikainen koulutustodistus. Virallinen tulityökortti postitetaan n. kahden viikon kuluessa, kun koulutusmaksu on maksettu.

Tulityökortti on voimassa 5 vuotta

Huom. Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Nykyinen koulutus antaa oikeuden tehdä perinteisten. tulitöiden lisäksi myös katto- ja vedeneristysalan töitä. Ennen 1.1.2016 suoritettu koulutus antaa oikeuden ainoastaan kortissa määriteltyihin tehtäviin ja on voimassa kortin voimassaoloajan.

Koulutus kestää yhden päivän.

Koulutuksen hintaan kuuluu
koulutus, opiskelumateriaalit, tentti, kahvit sekä kortin tilaus.

Koulutuksen sisältö

  • Tulityöt turvallisesti
  • Vastuut ja velvollisuudet
  • Tulityön vaarojen tunnistaminen
  • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä
  • Toiminta onnettomuustilanteissa
  • Alkusammutuksen käytännön harjoittelu
  • Kurssikoe

Kurssin aikataulu

Ei löytynyt kursseja