Ratatyöturvallisuuskortti

Ratatyöturvallisuuskortti

Koulutuksen tavoitteena on riittävät tiedot ratatyöskentelyyn liittyvästä ohjeistuksista sekä turvallisesta liikkumisesta ja työskentelystä raidealueilla. 

Ratatyöturvallisuuskortti on edellytys raidetyöskentelyssä sekä niiden turvallisuuteen ja liikenteenohjaukseen liittyvillä työmailla rautateillä sekä niiden läheisyydessä. Koulutuksen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta raidetyöhön liittyvillä työpaikoilla.

Koulutuksen päätteeksi osallistujat suorittavat tentin, jonka läpäistyään heille luovutetaan väliaikainen koulutustodistus. Virallinen kortti postitetaan kuukauden kuluessa, kun koulutusmaksu on maksettu. 

Ratatyöturvallisuuskortti on voimassa 5 vuotta

Koulutus kestää yhden työpäivän.

Koulutuksen hintaan kuuluu
koulutus, opiskelumateriaalit, tentti, kahvit sekä kortin tilaus.

Kulutuksen sisältö

  • Rataverkon viranomaiset ja hallinta
  • Ratatyöskentelyn peruskäsitteet
  • Ratatyöskentelyn erityispiirteet ja vaaratekijät
  • Rata-alueella sekä laiturilla tehtävä työ
  • Työkoneet rata-alueella
  • Sähkörataperehdytys
  • Näin toimit vaara- ja onnettomuustilanteissa

Pyydä tarjous